...muie PSD?!...ei bine, da - M.U.I.E. PSD!! - înjurătura înnobilată

 

Punctul de plecare aici este articolul dlui Gabriel Liiceanu, Înjurătura care ne uneşte:

 

http://www.contributors.ro/editorial/injuratura-care-ne-une%C8%99te/

 

Autorul textului de faţă apucă, se apucă de acest cuvînt, de-această concisă înjurătură neaoşă tare, devenită fenomen de masă RO, o codifică, o abreviază, pentru ca mai apoi să ne-o redea tălmăcită, umplînd-o de semnificaţiile valide pe care – cred - acei mulţi români de bună credinţă, mult timp la ananghie fiind, nu prea şi le-au lămurit sau închipuit atunci cînd foloseau şi folosesc sintagma cu pricina cu atîta hărnicie.

 

Îi întăreşte direcţia binemeritată, transformă un slogan actual atît de controversat

într-o săgeată acum mai bine orientată, articulată fiind.

De fapt el nu o transformă doar, ci o înnobilează, iar odată cu ea şi pe purtătorii ei, vorbitorii de aceeaşi limbă, de română.

 

Cele patru elemente, cele patru direcţii ale acestui symbolon fabricat de scriitor au fost desigur alese cu grijă şi sunt perfect adecvate lungului moment istoric românesc:

M.anipulare

U.zurpare

I.ndignare

E.xasperare

Imitîndu-l, am putea continua seriosul joc al cuvintelor, codificînd şi interpretînd partea a 2-a a sintagmei, ţinta lor, PSD-ul - de pildă cam aşa:

P.artidul

S.fidează

D.reptatea

 

Ar trebui deci să-i mulţumim încă o dată acestui intelectual român, care a încercat să ne (re)orienteze, manipulînd vorbele în cel mai bun sens cu putinţă.

Unui Gabriel Liiceanu, care s-a aplecat asupra unui cuvînt, pe care tare mă îndoiesc că el însuşi îl foloseşte vreodată...făcînd efortul de rigoare să-şi înţeleagă exasperaţii compatrioţi, năpăstuiţii concetăţeni care, de nevoie, au apelat într-o asemenea măsură, naţionalizată, la înjurătură.

Să-şi explice lui însuşi, le explice lor, precum şi criticilor acestora, care şi ei au bunele lor argumente, cum stau lucrurile, respectiv cum ar putea sta ele în ţară.

Să construiască un pod al înţelegerii - prin metamorfoza şi tălmăcirea cuvintelor.

 

Mi-aş dori ca acest M.U.I.E, reînnoit şi îmbogăţit, să fie preluat, să fie absorbit ca atare, devenind o veritabilă armă de luptă colectivă.

Una tăioasă, conştientă, eficientă.

 

R.P./25.8.2018